Tag Archives: نصب و راه اندازی چراغ راهنمایی

نصب و راه اندازی چراغ راهنمایی

  نصب و راه اندازی چراغ راهنمایی :در ابتدا با توجه به شرایط فیزیکی تقاطع و نیز بار ترافیکی در طول شبانه روز طرح کلی شامل تعداد و نوع پایه ها، تعداد و نوع چراغ راهنمایی و سایر متعلقات مشخص می گردد سپس طبق طرح اجرای پروژه استارت زده می شود: اجرای فونداسیون کابل کشی […]