Tag Archives: پایه چراغ دکوراتیو

پایه چراغ دکوراتیو

پایه چراغ دکوراتیو یکی از ایرادات همیشگی که از سوی طراحان شهری بر سازه های روشنایی وارد میشد ساختار سرد و بی روح این سازه ها بوده چرا که این امر با اصول زیباسازی شهری در تناقض است به همین دلیل طراحان سازه های روشنایی ایده پایه چراغ دکوراتیو را مطرح کردند. پایه چراغ دکوراتیو […]