فاز بندي در چراغ راهنمايي

 

فاز بندي در چراغ راهنمايي:

 • در روش کنترل تقاطعات با استفاده از چراغ راهنمايي برخورد جريان هاي ترافيکي با استفاده از
 • جداسازي زمان عبور آنها از محل تقاطعات انجام ميشود.
 • اين جداسازي با گروه بندي جريان هاي ترافيکي و نشان دادن چراغ سبز
 • در هر لحظه به جريان هاي ترافيکي يک گروه صورت ميگيرد.
 • جريان هاي ترافيکي واقع در هر گروه در هر لحظه فرمان مشابهي را دريافت مينمايند.
 • دسته بندي جريان هاي ترافيکي به چند فاز را اصطلاحا فازبندي چراغ راهنمايي مي گويند.

 

 • يک فاز نشانگر دسته اي از جريان هاي ترافيکي است که
 • در طول يک سيکل چراغ راهنمايي هم زمان فرمان علامت مشابهي را دريافت مينمايند.
 • به عبارت ديگر يک يا چند جريان ترافيکي که در طول هر سيکل فرمان مشابهي را دريافت مينمايند
 • گفته ميشود که در يک فاز قرار دارند.

 

 •  در طراحي چراغ راهنمايي براي يک تقاطع سعي بر اين است
 • که تعداد فاز کمتري را براي تقاطع در نظر گرفت تا تاخير وارده بر وسايل نقليه کاهش پيدا کند.
 • در تقاطعات ساده که گردش به چپ وسايل نقليه معمولا کم ميباشد
 • معمولا چراغ راهنمايي دو فازي نصب ميگردد

 

 • تعداد و ترتيب فازهاي يک تقاطع به عواملي همچون تعداد مسيرهاي منتهي به تقاطع،
 • نرخ ترافيک مسيرهاي مختلف و نرخ ترافيک گردش کننده به چپ بستگي دارد.

 

 • اگر تعداد وسايل نقليه گردش کننده به چپ آنقدر زياد باشد
 • که امکان گردش و عبور آنها براحتي ممکن نباشد،
 • بر اساس شرايط از راههاي زير استفاده ميشود:
 1. روش زود قطع کننده
 2. روش دير آزاد کننده
 3. روش زود قطع کننده و دير آزاد کننده همزمان با هم
 4. اختصاص فاز مخصوص گردش به چپ

 

 

One thought on “ فاز بندي در چراغ راهنمايي

 1. Pingback: معکوس شمار ترافيکي - سما تابان گستر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *