Category Archives: محصولات

برج نوري استاديومي

برج نوری استادیومی معمولا در اماکن ورزشي و استاديوم ها کاربرد دارد. مبناي طراحي اين برج ها بر اساس کاربرد ورزشگاه، ميزان لوکس نور موردنياز، شرايط جوي منطقه، تعداد تماشاچيان و وسعت ورزشگاه مي باشد. در اين مدل برجهاي نوري نور فقط در يک جهت خاص منتشر مي شود. اين محصول در دو دسته کلي […]

 برج نوري

برج نوری برج نوری یا برج روشنایی سازه ای است مرتفع ( 6 الی 30 متر) که از فولاد ساخته میشود از این سازه بدلیل ساختار بخصوص آن جهت تامین روشنایی فضاهای وسیع و باز مانند فرودگاهها،بوستان ها،مراکز بزرگ صنعتی و تجاری،پارکینگ ها،فرودگاهها و… استفاده میشود. ابزار برج نوری برای تامین روشنایی پروژکتورها میباشند که […]